DISTRIBUCIÓ I SANEJAMENT D'AIGUES

La gestió (desplegament i manteniment) d'aquests 2 serveis d'aigües és plenament municipal. La gestió de la facturació està delegada a l'OAGRTL (Diputació de Lleida).

  • Adreça: Plaça Major, 1.
  • Telèfon: 973 428 007.
  • Horari d'atenció (presencial i telefònica): dilluns de 14h a 18h i de dimarts a divendres de 9h a 13h)