Serveis

Serveis públics, gestionats directament per l'Ajuntament de Castelló de Farfanya:

La gestió (desplegament i manteniment) d'aquests 2 serveis d'aigües és plenament municipal. La gestió de la facturació està delegada a l'OAGRTL (Diputació de Lleida).
  • Adreça: Plaça Major, 1.
  • Telèfon: 973 428 007.
  • Horari d'atenció (presencial i telefònica): dilluns de 14h a 18h i de dimarts a divendres de 9h a 13h)