En xifres

Castelló de Farfanya

Codi
250693
Comarca
Noguera
Població
529
Superfície
52,62
Densitat
10,1
Altitud
358

Superfície (km²)

Municipi
52,62
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
10,1
Comarca
21,9
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
287
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
242
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
529
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
66
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
323
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
100
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
40
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
529
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
34
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
186
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
287
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
32
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
137
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
46
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
242
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
442
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
27
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
60
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
529
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
471
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
58
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
529
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
250
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
37
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
287
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
221
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
21
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
242
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
24
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
52
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
70
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
128
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
130
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
258
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
263
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
7
Comarca
251
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
514
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
3
Comarca
98
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-9
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-9
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-38
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,81
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,87
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,06
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
535
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
491
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
477
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
330
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
540
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
13,9
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
47,2
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
18,9
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
451
Comarca
28.024
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
81,2
Comarca
69,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
432
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
80,3
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
451
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
54,8
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
44,5
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
461
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
127
Comarca
9.312
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
68
Comarca
6.844
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
195
Comarca
16.156
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
214
Comarca
17.091
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
590
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.925
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
800
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
5.155
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
8.470
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.325
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
250
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
495
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.800
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
3.870
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
3.150
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
3.380
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.670
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
270
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
8.470
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
18
Comarca
1.383
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
143
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
754,13
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
76
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
56
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
132
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,9
Comarca
288,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,8
Comarca
228,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
5,2
Comarca
152,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
13,8
Comarca
1.253,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,5
Comarca
171,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
28,2
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
12,2
Comarca
938,1
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
16
Comarca
1.156,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
28,2
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
217
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
132
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
79
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
428
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
533
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
28.786
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
115
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.545
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.346
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.599
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.599
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
2.840
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
35
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
290
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
169
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
66
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
191
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
6
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.599
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
102
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
22
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
3.961
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps de porcins

Municipi
44.012
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
365
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
52
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
151
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
48
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
616
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,95
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
48,2
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions