Educació

CEIP Santa Maria - ZER Serra Llarga

CastelloFarnya_EscolaStaMAria.jpg

  • Adreça: Pl. de l'1 d'Octubre, 1.
  • CP: 25136 - Castelló de Farfanya.
  • Telèfon: 973 428 100.
  • Email: c5001278@centres.xtec.es
  • Règim: Públic.
  • Ensenyaments impartits: Llar infants, educació infantil  de segon cicle, educació primària.