Història

Castelló de Farfanya neix al segle IX com una fortificació defensiva de Thagr al-Ala, la marca superior d’al-Àndalus. Sabem d’aquest període, que es construiran grans obres públiques, com les sèquies de regadiu de la zona i diversos molins.

A partir de 1116 Castelló passà a mans dels Cabrera, en concret Guerau II de Cabrera, net del famós noble Arnau Mir de Tost.

A partir d’aquest moment la vila viurà un constant canvi econòmic i urbanístic, fins al punt que entre els segles XIV i XV arribarà a un dels seus punts àlgids, amb construccions diverses com –l’actual parròquia- l’església de Sant Miquel (Consagrada el 1313), l’església de Santa Maria de Castelló de Farfanya on s’hi enterrà al comte Ermengol IX (l’escultura del seu sarcòfag actualment es troba al museu Cloister’s de Nova York).

Després del Compromís de Casp, i la dissolució del comtat d’Urgell en mans del nou rei de la corona d’Aragó, Ferran d’Antequera, el primer de la dinastia Trastàmara. La senyoria de Castelló de Farfanya, passarà a mans del comte de Lerín, Lluís de Beaumont. Aquesta família uns anys més tard unirà el seu llinatge a la Casa d’Alba, la qual passarà a governar el municipi a partir de 1596, construint entre d’altres edificacions la Casa d’Alba, que es conserva avui com l’actual local social de la vila i que consta d’indrets tan emblemàtics com l’antiga presó.

Així doncs Castelló arribà al segle XVII i XVIII, essent una vila important de la zona, i amb un creixement econòmic també molt rellevant. Els sectors principals, no han variat molt d’aleshores ençà, i actualment el principal sector és el primari, concentrat en l’agricultura i la ramaderia. Si bé, és cert que els cultius han variat amb els anys, sabem que sempre va predominar el cultiu de secà, especialment l’olivera, el blat i la vinya, aquesta última avui dia més minoritària.

Finalment, sabem que la vila, patí els nombrosos conflictes dels segles XIX i XX, la guerra del francès, les guerres carlines, la guerra civil, els quals acabarien per malmetre de forma important el monument més característic de la vila, el seu Castell.