TRÀMITS

En aquest enllaç podeu consultar les vostres notificacions i/o expedients que tingueu relacionats amb l'ajuntament (és requereix accés amb certificat electrònic o bé Id-Cat mòbil).

En aquest enllaç teniu un altre sistema de notificacions, és el sistema de notificacions electròniques comú per totes les administracions públiques de Catalunya (Gestionat pel Consorci - AOC) es conegut també com e-Notum.

En aquest enllaç podeu trobar tots els anuncis de contractacions i licitacions realitzades o en curs per part de l'ajuntament, també es l'espai on presentar les ofertes als diferents concursos públics d'obres i/o serveis que oferta l'ajuntament.

En aquest enllaç podeu accedir al tràmit d'enviament de factures al registre de l'Ajuntament (és requereix accés amb certificat electrònic o bé Id-Cat mòbil).

Aquí podeu trobar, diversos models específics de sol·licituds de l'ajuntament de Castelló de Farfanya: