Òrgans de govern

A continuació exposem els diferents organs de governança que configuren el nostre municipi:

Ple: Format per tots els regidors, en total 7.  Les sessions ordinàries es faran l'últim dijous dels mesos de Gener/Març/Maig/Juliol/Setembre/Novembre a les 20 hores, les extraordinàries quan es consideri oportú.

Alcaldia: Omar Noumri Coca

  • Horari d'atenció (AMB CITA PRÈVIA): Els dilluns 15:30 h a 17:00 h i els dijous 11:00 h a 12:30 h. (temps d'atenció per visita 30 minuts)

Primer tinent alcalde: Joana Terré Baldomà

Segon tinent alcalde: Núria Pedra Queralt

Junta de Portaveus: Formada pels portaveus dels grups municipals (Núria Pedra Queralt per Unim Castelló Farfanya -AM i Rosa Maria Rúbies Rúbies per Junts x Castelló de Farfanya), els seus suplents (Joana Terré Baldomà per Unim Castelló Farfanya -AM i Conxita Solé Orpella per Junts x Castelló de Farfanya) i l'alcalde. Es convoca una setmana abans dels plens, per debatre l'ordre del dia dels plens i d'altres temes.

Comissió de comptes: És celebra un cop l'any i esta formada per tota la Corporació (Els regidors de l'equip de govern més els regidors de l'oposició, en resum, els 7 regidors que configuren el plenari)

Consell d'Agricultors: Òrgan consultiu i de debat sobre les polítiques d'agricultura i ramaderia al municipi, format per tots aquells agricultors i/o ramaders del municipi que voluntàriament s'hagin inscrit durant el primer més de mandat.