Subvenció PLA D’INVERSIONS PER A PER A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA D'ÚS PÚBLIC ANUALITAT 2019

Obres de renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Sant Domenec.

Amb la col·laboració de
Amb la col·laboració de

DIJOUS 07 GENER 2021

L'ajuntament ha finalitzat l'execució de les obres consistents en  la renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Sant Domènec de Castelló de Farfanya que han ascendit a un import de 14.021,24 € IVa exclòs. Les obres van ser adjudicades a l'empresa FCC AQUALIA SA.

Les obres s'han pogut realitzar amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Lleida que  ens ha atorgat una subvenció per import 6.404,92 € dins la línia del PLA D’INVERSIONS PER A  PER A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA D'ÚS PÚBLIC 2016-2019 i, en concret, aquestes obres corresponen a l'anualita 2019.

Al tractar-se d'una subvenció relativa a l'aigua, no es subvenciona l'IVA corresponent.