SUBVENCIÓ DE LA UE I EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL PER LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

Subvenció

DIJOUS 24 NOVEMBRE 2022

L'Ajuntament de Castelló de Farfanya ha rebut de la Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea:

La subvenció ha comptat amb un import de 7.259,84€ corresponent al ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 i la resolució ACC/1765/2021.

Per part de l'ajuntament s'hi han destinat 762,28€ fent un total de 8.022,12€ per aquetes actuacions. Aquests diners s'han destinat al manteniment vies forestals estratègiques, més concretament a arranjament de camins de la zona nord del terme municipal de Castelló de Farfanya.

D'aquests 7.259,84€ subvencionats, un 43% corresponen a Fons Europeus Agrícoles de Desenvolupament Rural (FEADER) i un 57% corresponen al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.