Plans de cooperació municipal 2021

DILLUNS 28 MARÇ 2022

L'Ajuntament de  Castelló de Farfanya ha rebut de la Diputació de Lleida:

1.- La subvenció per import de 20.121,00 € corresponent al Pla de Cooperació Municipal en matèria de salut per a l'exercici 2021.

2.- La subvenció per import de 15.606,91 € corresponent al Pla de Cooperació Municipal per a despeses corrents per a l'exercici 2021.

Amb la col·laboració de: