Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023 - Diputació de Lleida

DILLUNS 22 ABRIL 2024

La Diputació de Lleida, a través del Pla de Cooperació  municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023 va finançar íntegrament les següents obres i pels seüents imports:

- Rehabilitació xarxa clavegueram i aigua potable c/ Forrellats, tram est - 28.463,88 €

- Arranjament i pavimentació de la Plaça del poble  - 21.233,67 €

- Pavimentació del Carrer Comtes d'Urgell fase 2 - 10.361,67 €

Aquestes obres ja han estat finalitzades amb èxit i la seva execució ha anat com estava previst.