Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021 Diputació de Lleida

DIMECRES 22 MAIG 2024

La Diputació de Lleida, a través del Pla de Cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021 va finançar parcialment les següents obres:
- Nou col·lector de sanejament del carrer Hospital
- Rehabilitació xarxa d'aigua carrer Comtes d'Urgell (fase I)
- Canonades i escomeses de la xarxa d'aigua del carrer Embata
Aquestes obres ja han estat finalitzades amb èxit i la seva execució ha anat com estava previst.