La Diputació de Lleida subvenció la redacció del Pla d'igualtat de génere de l'Ajuntament de Castelló de Farfanya

Ajuts per igualtat i perspectiva de génere i no discriminació any 2021

DILLUNS 28 MARÇ 2022

L'Ajuntament , a través de l'empresa ISERVEIS EINSTIC SL, ha redactat el pla d'igualtat que ascendeix a un import de 2.329,25 €.

La Diputació de Lleida, a través de la seva àrea d'igualtat, ha subvencionat en un 90% ( per un import de 2.096,33 € ) la redacció d'aquest pla d'igualtat de gènere.
Amb la col·laboració de :