Diputació de Lleida Pla d'arrendaments i subministraments 2019

La Diputació de Lleida ha subvencionat a l'ajuntament un import de 6.044,55 € corresponent al Pla d'arrendaments i subministraments exercici 2019.

DIMECRES 26 AGOST 2020

La Diputació de Lleida ha subvencionat a l'ajuntament un import de 6.044,55 € corresponent al Pla d'arrendaments i subministraments exercici 2019.

Aquesta ajuda es  troba dins la línia del Pla d'arrendaments i subministraments  trienni 2017-2019 i que cada any la Diputació ha subvencionat per import de 6.044,55 € cadascun.