ACTUACIÓ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DELS PARAMENTS DE PEDRA DE LA FONT BARROCA DE CASTELLÓ DE FARFANYA

DIMARTS 19 OCTUBRE 2021

L'Ajuntament de  Castelló de Farfanya ha rebut de l'Institut d'Estudis Ilerdencs dins de la línia de subvencions " Ajuts  per a la restauració de patrimoni arquitectònic " una subvenció per import de 14.749,48 € d'un pressupost total de 16.697,52 €  pel que fa a les obres  de conservació i restauració dels paraments de pedra de la Font Monumental de Castelló de Farfanya.
Aquestes obres es van adjudicar per resolució d'alcaldia núm. 2021/98 de data 13 de maig a l'empresa KREIT RESTAURO SL  mitjançant contracte menor d'obres per import de 16.685,90 €.